Titular

El titular i propietari d’aquest lloc web és la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb domicili al carrer Ulldecona, 33, 3a planta, 08038 Barcelona, i CIF V-08859449. Tel. 932 260 369. Fax: 932 260 673. Correu electrònic: fcac@fcac.coop

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és una entitat dedicada a representació i serveis.

Àmbit d’aplicació

Aquest avís legal estableix les condicions que regulen l’ús i l’accés al lloc web www.agrobotigues.cat (d’ara endavant “lloc” o “web”) i les responsabilitats derivades de la seva utilització.

S’entendrà que l’accés o la simple utilització del lloc web per part de l’usuari implica la seva adhesió a totes les condicions que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya tingui publicades en aquell moment a la web.

Àmbit geogràfic

L’àmbit geogràfic d’aquesta pàgina és el territori de l’Estat espanyol. El lloc web s’ha elaborat amb la finalitat de mantenir un àmbit d’actuació restringit al territori d’Espanya.

Objectiu

L’objectiu d’aquest lloc és fer difusió de què és la FCAC, la seva actualitat, les activitats que fa i els serveis que presta, així com informació general de les cooperatives federades. Més endavant, portarà vinculada una Intranet d’accés restringit per a les cooperatives federades, que contindrà informació interna d’interès per a les mateixes.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc web (text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors) així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l’accés al lloc esmentat implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web sense que hagi estat expressament autoritzat pel titular.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de la web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificadores dels drets de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya o dels seus titulars incorporats en els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol dels mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat o per comercialitzar o divulgar de qualsevol forma l’esmentada informació.

www.agrobotigues.cat és un domini registrat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya o de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres associats o descrèdit per a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Les dades identificadores i personals proporcionades en el marc d’aquesta pàgina web, via formulari o via correu electrònic, són confidencials i formaran part dels fitxers dels quals és titular la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. L’objectiu d’aquests fitxers és proporcionar la informació dels nostres serveis sol·licitada a través de la nostra web. Al mateix temps, l’usuari autoritza la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a enviar-li informació comercial relacionada amb novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el supòsit que no desitgi rebre l’esmentada informació, pot notificar-ho per correu electrònic a l’adreça fcac@fcac.coop en qualsevol moment.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es compromet a complir l’obligació de secret respecte les dades contingudes l’esmentat fitxer. Tanmateix, el titular de les dades de caràcter personal mantindrà els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a totes aquelles dades seves que es trobin emmagatzemades a la base de dades de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Els drets anteriors podran ser exercitats per correu postal a l’adreça assenyalada en l’apartat 1 d’aquest avís legal o per correu electrònic a l’adreça fcac@fcac.coop, indicant la referència “Ref. LOPD” i adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades.

Qualsevol cessió a tercers de dades personals dels usuaris serà degudament notificada amb caràcter previ als interessats, especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb la qual seran tractades les seves dades.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o de la pràctica de l’entitat. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, des de la qual podrà tenir accés a la política vigent en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a la web.

Responsabilitat i Obligacions

Responsabilitat respecte al contingut

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i uns efectes exclusivament informatius. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya refusa tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya o no publicada de forma autoritzada per ella amb el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts. Així mateix, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es reserva el dret d’actualitzar, eliminar, limitar o impedir l’accés als continguts de la web, de manera temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (links)

La web de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya posseeix una sèrie d’enllaços (links) a altres pàgines web d’Internet. Ofereix aquesta possibilitat a l’usuari amb una finalitat comercial o per facilitar l’accés a altra informació disponible a internet relativa a algun tema d’aquest lloc, encara que independent del mateix. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i els particulars o empreses titulars de les esmentades pàgines web, ja que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya no controla ni aprova cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquestes pàgines.

Responsabilitat en el supòsit que aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí al lloc web de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya haurà d’atendre les següents estipulacions:

  • Haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i haurà de fer constar de forma expressa el seu atorgament.
  • Només es podrà adreçar a la pàgina d’inici de la web.
  • L’enllaç haurà de ser absolut i complet, és a dir, haurà de portar l’usuari a la pròpia adreça de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de cap manera el lloc web de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la web.
  • No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta referent a la pàgina de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Si es volgués fer constar algun signe distintiu de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, com marques, logotips o denominació, haurà de comptar amb autorització prèvia i per escrit.

El titular de la pàgina que ofereixi l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Es prohibeix, excepte autorització expressa de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, donar d’alta els elements de text de la marca o del logo, el nom del domini o la denominació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs web realitzada a través de cercadors.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya no assumeix cap tipus de responsabilitat per aspectes relatius a la pàgina web que ofereix l’enllaç.

L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de cap tipus de relació, col·laboració o dependència de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb el titular d’aquesta pàgina web.

Un ús contrari a dret legitimarà la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a prendre les mesures que la llei posi al seu abast.

Responsabilitat d’aspectes tècnics

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web ni que es trobi en tot moment operatiu i disponible.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a la utilització d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest avís legal.

Quant a la navegació, l’usuari es compromet a observar de forma diligent i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya relatives a l’ús del lloc. Amb aquesta finalitat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s’adreçarà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

Duració i Modificació

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya tindrà dret a modificar totalment o parcialment els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral. Qualsevol canvi apareixerà de la mateixa forma en què es troba en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificada de forma total o parcial per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya podrà donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativa d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya que posseeixi en qualsevol format i que hagi estat obtinguda a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per la mateixa.

Legislació i Jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquesta Política de Privacitat als Jutjats i Tribunals de Barcelona.