Aquesta Política de Privacitat estableix la forma en què es gestionen les dades personals en aquesta web i que es gestionen a través de la plataforma Agrobotigues.cat. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant.

https://www.agrobotigues.cat/ és una web de FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (a partir d’ara FCAC), entitat inscrita amb el número FED-6 al Registre Central de Cooperatives de Catalunya, domicili a 08038-Barcelona, C / Ulldecona, 33, 3r i CIF núm. G08859449

 • Correu electrònic: infoagrobotigues@fcac.coop
 • Adreça exercici de drets: rgpd-agrobotigues@fcac.coop

La transparència forma part dels valors que ens identifiquen, per això volem que coneguis, des del principi, que la privacitat de les vostres dades com a usuaris és molt important per a FCAC.

En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. En aquest cas es tractarà de dos tipus d’usuaris, les Agrobotigues i el consumidor final. Us convidem a llegir detingudament aquest document abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web.
En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari heu de saber que els vostres drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. D’altra banda, aquesta Política de Privacitat és exclusiva d’aquesta pàgina web i no és aplicable a cap de les pàgines web de les Cooperatives adscrites al Projecte de les Agrobotigues. Igualment cada Cooperativa és responsable de la seva Política de Privacitat, Condicions d’ús i Condicions de Contractació on line en la seva pàgina web.

FCAC ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets, això com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

 

Finalitat del tractament Base legal per processar les seves Dades Personals Tipologia de Dades personals Escenaris de recollida de les seves Dades personals Qui pot tenir accés a les seves Dades personals
Gestió de la relació contractual amb vostè que inclou:

 • Gestió de les seves comandes.
 • Enviament de comandes a la direcció indicada.
 • Respondre a les seves preguntes en relació a les seves comandes i interactuar amb vostè
 • Contactar amb vostè per finalitzar la seva comanda si ha guardat el seu carret de compra o ha guardat productes en el seu carret de compra sense finalitzar el procés de pagament.
 • Informar-lo de la disponibilitat d’un producte.
 • Processar i fer seguiment de la seva comanda.
 • Administrar el pagament de la seva comanda.
 • Programa de fidelitat.
 • Gestionar qualsevol disputa relacionada amb una compra;
 • Mesurar la seva satisfacció.
 • Administrar la seva participació en enquestes, inclús per tenir en compte els seus comentaris i suggeriments
 • Publicar la seva crítica o contingut.
 • Brindar-li el servei sol·licitat
 • Mostrar-li la tenda més propera a la seva ubicació
Compliment d’una relació contractual: manteniment, compliment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual establerta entre vostè i la cooperativa.
 • Nom i cognoms o alies;
 • Direcció de correo electrònic;
 • Direcció postal (entrega i facturació);
 • Número de telèfon;
 • ID, Nom d’usuari i contrasenya;
 • Ubicació;
 • Detalles de la comanda;
 • Perfil de xarxes socials;
 • Informació de la transacció, inclosos els productes comprats;
 • Historial de compres.
 • NIF/CIF i dades de facturació si el client sol·licita factura.

La informació de pagament (número de targeta de Crèdit / informació de Paypal / detalls del compte bancari) no la recollim nosaltres, sinó directament els proveïdors de serveis de pagament.

 • Creació i Gestió de Comptes
 • Informació recopilada durant el procés de compra realitzada en el lloc web de la Cooperativa o en la tenda online.
Les seves dades poden ser tractades conjuntament por les Cooperatives adscrites i per la FCAC sobre la base del consentiment.

Prestadors de serveis amb accés a les seves dades:

 • Tercers para entregar-li un producte, per exemple, serveis d’entrega;
 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre software i aplicacions que puguin contenir dades sobre vostè;
 • Proveïdors de serveis de pagament i agències de referència de crèdit amb el fi de verificar els seus detalls quan és una condició per celebrar un contracte amb vostè;
 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic com programes de lleialtat, administració d’identitats, qualificacions i ressenyes, CRM, anàlisis web i motor de recerca.
Permetre el funcionament del lloc web / aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals que inclou:

 • Visualització adequada del contingut.
 • Creació i recordatori del seu inici de sessió.
 • Personalització de la interfaz, com l’idioma;
 • Paràmetres adjunts al seu dispositiu, inclosa la resolució de la seva pantalla, etc.
 • Millora dels nostres llocs web / aplicacions.
 • Assegurar que el lloc web o l’ aplicació siguin segurs i es trobin protegits.
 • Per evitar que els visitants es guardin dues vegades.
 • Permetre compartir el nostre contingut en las xarxes socials (compartir botons para mostrar el lloc).
Interès legítim: Per garantir que li proporcionem llocs web / aplicacions, que funcionen correctament i que milloren contínuament les cookies que (i) son essencials pel funcionament dels nostres llocs web / aplicacions, (ii) s’ utilitzant per mantenir els nostres llocs web / aplicacions segures i no segures.
 • Dades relacionades amb l’ us de les aplicacions o webs;
 • Dades relacionades amb la pàgina web de la que vens;
 • Detalls de registre;
 • Pàgines visitades
 • Productes que busques;
 • Ubicació;
 • Duració de la teva visita;
 • Productes que has seleccionat per crear la teva cistella

Informació tècnica:

 • Direcció IP;
 • Informació del navegador;
 • Informació del dispositiu;
 • Un identificador únic atorgat a cada visitant i la data de venciment de l’esmentat identificador.
 • Informació recopilada per cookies o tecnologies similars com part de la seva navegació en el lloc web.

Per obtenir informació sobre Cookies específiques col·locades i allotjades en un lloc web o aplicació determinada, consulti la nostra Política de Cookies.

Prestadors de serveis amb accés a les seves dades:

 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com proveïdors de plataforma, serveis de allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que puguin contenir dades sobre vostè.
 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic com programes de lleialtat, administració d’ identitats, qualificacions i ressenyes, CRM, anàlisis web i motor de recerca.
Servei d’ atenció al consumidor que inclou:

 • Respondre a les preguntes que pugui fer-nos a través dels nostres llocs web / aplicacions.
Interès legítim: Per respondre a les seves sol·licituds i preguntes respecte dels nostres productes i serveis.
 •  Nom i cognoms;
 • Número de telèfon;
 • Direcció de correo electrònic;
 • Altra informació que comparteix amb nosaltres sobre vostè en relació amb la seva consulta.
 • Informació recopilada quan se li pregunta a través d’ enquestes sobre qüestions relatives a productes.
 • Informació recopilada quan es posa en contacte amb nosaltres per realitzar preguntes.
Prestadors de serveis amb accés a les seves dades:

 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com proveïdors de plataforma, serveis de allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que puguin contenir dades sobre vostè.
 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic com programes de lleialtat, administració d’ identitats, qualificacions i ressenyes, CRM, anàlisis web i motor de recerca.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FCAC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen ha vulnerat els seus drets i llibertats.

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD) 2016/679 (UE) la Cooperativa, com a gestora del seu propi espai a la plataforma Agrobotigues.cat serà responsable de l’exercici dels drets dels seus clients, com ara la modificació de dades, la supressió, etc.

Període de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
 • Durant el temps que sigui client i/o proveïdor. I fins a 5 anys després que s’hagi donat de baixa com a client, segons la normativa fiscal.

Confidencialitat i seguretat de les dades

FCAC es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat, i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com per a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

FCAC no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, FCAC s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per FCAC per processar les dades de l’usuari client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), està sota l’obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en el moment en què FCAC en tingui constància, haurà de notificar-ho a la Cooperativa i en el seu cas, a l’usuari client ne en cas de vulneració de drets i llibertats, sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de seguretat, ja sigui quan en tingui coneixement o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remets, exonerant a FCAC de qualsevol responsabilitat referent a això, fins i tot quan ens facilita dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el procés de compra. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Exercici de Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, oposició, supressió i portabilitat al correu electrònic rgpd-agrobotigues@fcac.coop . Podrà revocar també el consentiment.

Canvis en la política de privacitat

FCAC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, FCAC anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, FCAC no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.